Rhoi hawl i unigolion a chryfhau cymunedau yng Nghymru trwy archifo cymunedol digidol

Fan y pobydd E. G. Sims & Sons

Dyma lun Sal a David Sims yn fan 15 canpwys, Dodge eu rhieni yn y 1930au. Roedd E. G. Sims & Sons yn Feistr Bobyddion a Chyffeithwyr a byddent yn dosbarthu o gwmpas Bôn-y-maen a'r cylch. Dechreuodd y busnes ym 1862. Mae Mrs Eirlys Sims o hyd yn rhedeg y busnes heddiw yn 82 oed.... Read more: %s

A photo added by Cymunedau'n Gyntaf Bôn-y-maen

Fan y pobydd E. G. Sims & Sons

Clawr Cerdyn Coffa John Morgan

Cerdyn coffa sy'n cofnodi marwolaeth John Morgan, 30 oed, mab John a Sarah Morgan. Cafodd ei ladd pan gwympodd llwyth o lo arno pan oedd yn gweithio yng nglofa Ynyshir, Morgannwg... Read more: %s

MEMORIAL ADDED BY

Clawr Cerdyn Coffa John Morgan

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, Ysgol Fabanod Brynaman Uchaf 1958

Dathliadau Ysgol Fabanod Brynaman ar risiau Sinema Brynaman, 1958... Read more: %s

A photo added by Treftadaeth Brynaman Heritage

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi, Ysgol Fabanod Brynaman Uchaf 1958

Carnifal Glynhafod

Carnifal Glynhafod... Read more: %s

A photo added by Grŵp Treftadaeth St Joseph's

Carnifal Glynhafod

Croeso i Archifau Cymunedol Cymru

Casgliadau o ddeunydd mewn dwylo preifat sydd wedi cael eu digido a'u dehongli gan grwpiau cymunedol yw archifau cymunedol digidol, gan ganiatáu i'r cymunedau gyflwyno eu hanes eu hunain yn eu geiriau eu hunain.

Cychwynnodd ACC fel prosiect peilot i alluogi 11 grw^p o fewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf ledled Cymru i greu eu harchifau digidol eu hunain a'u rhannu ar wefan ACC. Ers hynny, mae grwpiau eraill wedi cyfrannu i'r prosiect ac mae nifer yr eitemau sydd i'w gweld ar y wefan yn parhau i gynyddu. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y prosect ac efallai'n dymuno digido eich archif gymunedol, buasem yn falch o glywed gennych.

 

Ymwneud â