Noddwyr

Ariennir Archifau Cymunedol Cymru gan fenter Cymunedau@Ei Gilydd

Mae Cymunedau @Ei Gilydd yn gynllun gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i helpu pobl sy’n byw yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf i wneud y gorau o dechnoleg newydd. Ariennir y rhaglen ar y cyd drwy Raglen Amcan 1 a 2 yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Gweinyddir Cymunedau @Ei Gilydd gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Communities @One Project banner
68 Votes

0 Comments

Add Comment