Hawlfraint

Mae'r deunydd sy'n ymddangos ar y wefan hon wedi'i gyfrannu gan grwpiau cymunedol. Oherwydd yr adnoddau sydd ar gael i ni, nid yw wedi bod yn bosibl neu'n ymarferol bob amser i sicrhau fod y grwpiau wedi cael caniatâd gan ddeiliad hawlfraint i atgynhyrchu'r deunydd hwn. Rydym yn gweithredu yn ddidwyll bob amser, a dylir anfon pob ymholiad yn ymwneud â hawlfraint at Culturenet Cymru er mwyn iddo gael sylw ar unwaith.

Os ydych yn berchen hawlfraint ar unrhyw ddeunydd ar y wefan hon ac os nad ydych yn caniatau i'ch deunydd gael ei ddefnyddio yn unol â thelerau ac amodau defnydd y wefan, cysylltwch â Culturenet Cymru a byddwn yn tynnu'r deunydd oddi ar y wefan cyn gynted ag y byddwn wedi derbyn eich manylion cyswllt, gwrthwynebiad ysgrifenedig a thystiolaeth o'r berchnogaeth.

124 Votes

0 Comments

Add Comment