Newyddion

Arddangosfeydd

Mae Archifau Cymunedol Cymru yn cydweithio â grwpiau o fewn ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf ledled Cymru i greu archifau cymunedol digidol. Casgliadau o ddeunydd mewn dwylo preifat yw'r rhain, sydd wedi'u digido a'u dehongli gan grwpiau cymunedol, sy'n galluogi'r cymunedau i gyflwyno'u hanesion eu hunain yn eu geiriau eu hunain.

Read more: Arddangosfeydd

124 Votes

0 Comments

 

Diogelu Hanes Capel y Tabernacl

A oes gennych ddelweddau o Gapel y Tabernacl, Aberystwyth cyn iddo gael ei ddinistrio gan dân?

Mae Archifau Cymunedol Cymru (ACC) yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ledled Cymru i greu archifau digidol o’u hanes a’u treftadaeth. Yn ddiweddar mae ACC wedi creu grŵp ar Flickr – y wefan rhannu delweddau – gyda’r bwriad o ehangu’r prosiect y tu allan i’r grwpiau presennol.
Mae ACC yn gweithio i ddweud stori eich Cymru Chi.

Hoffai ACC wybod os oes gan unrhyw un luniau o’r tu fewn i Gapel y Tabernacl cyn iddo gael ei ddinistrio, o unrhyw gyfnod yn ei hanes boed ddoe neu heddiw.

Read more: Diogelu Hanes Capel y Tabernacl

108 Votes

0 Comments