Cymunedau'n Gyntaf Bôn-y-maen

Sefydlwyd y grŵp ym mis Gorffennaf 2006 i gynnal cyfarfodydd/gwersi ar bynciau oedd o ddiddordeb i'r aelodau.

Mae 'Simply Us' yn grŵp o bymtheg i ugain o ferched rhwng ugain a deugain oed sy'n cwrdd yn aml yng Nghanolfan Cymunedau'n Gyntaf Bôn-y-maen. Sefydlwyd y grŵp i'w helpu i ennill hunanhyder a sgiliau newydd. Erbyn hyn maent wedi dysgu i wneud gemwaith a chrefftau eraill ac wedi bod yn mynychu gwersi hunanhyder. Yn ddiweddar maent wedi dilyn cwrs hanes deng wythnos a drefnwyd gan Adran Addysg i Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe. Y cwrs oedd yn gyfrifol am eu diddordeb mewn ymuno â phrosiect Archifau Cymunedol Cymru. Mae'r grŵp yn ymchwilio i hanes y carnifal ym Môn-y-maen ac eisoes wedi casglu nifer o ffotograffau, rhaglenni a gwisgoedd i ddigido ar gyfer eu harchif gymunedol. Mae ysbryd cymunedol arbennig ym Môn-y-maen, a brwdfrydedd dros y prosiect drwy gydol y gymuned ehangach o bobl o bob oedran.

LATEST UPLOADED IMAGE

Eglwys St Peter's

Eglwys St Peter's

Eglwys St Peter's
Y tu mewn i Eglwys St Peter's, Pentre-chwyth, tynnwyd y llun o'r allor.

See more of this item RSS

CONTACT DETAILS

CONTACT DETAILS

GROUP UPLOADS

id 1038-Eglwys St Peter's

Eglwys St Peter's PHOTO ADDED BY

Un o'r ffenestri gwydr lliw y tu mewn i Eglwys St Peter's, Pentre-chwy...

SEE MORE OF THIS ITEM

id 1039-Eglwys St Peter's

Eglwys St Peter's PHOTO ADDED BY

Un o'r ffenestri gwydr lliw y tu mewn i Eglwys St Peter's, Pentre-chwy...

SEE MORE OF THIS ITEM

id 1040-Eglwys St Peter's

Eglwys St Peter'sPHOTO ADDED BY

Rôl anrhydedd yn rhestru milwyr lleol a aeth i'r Rhyfel Byd Cyntaf, y...

SEE MORE OF THIS ITEM

id 1041-Eglwys St Peter's

Eglwys St Peter's PHOTO ADDED BY

Golygfa o'r tu allan i Eglwys St Peter's, Pentre-chwyth....

SEE MORE OF THIS ITEM

id 808-Capel Adulam, Bôn-y-maen

Capel Adulam, Bôn-y-maenPHOTO ADDED BY

Capel y Bedyddwyr Adulam, Cefn Road, Bôn-y-maen....

SEE MORE OF THIS ITEM

id 809-Capel Adulam, Bôn-y-maen

Capel Adulam, Bôn-y-maenPHOTO ADDED BY

Plac enw ar y wal ar ochr Capel y Bedyddwyr, Cefn Road, Bôn-y-maen....

SEE MORE OF THIS ITEM

id 792-Capel Carmel, Winch Wen

Capel Carmel, Winch WenPHOTO ADDED BY

Grŵp Drama Capel Carmel, Bonymaen, tua 1900....

SEE MORE OF THIS ITEM

id 794-Capel Carmel, Winch Wen

Capel Carmel, Winch WenPHOTO ADDED BY

Grŵp Drama Capel Carmel, Bôn-y-maen, tua 1900....

SEE MORE OF THIS ITEM

id 795-Capel Carmel, Winch Wen

Capel Carmel, Winch WenPHOTO ADDED BY

Grŵp drama Capel Carmel Bôn-y-maen, tua 1900....

SEE MORE OF THIS ITEM

id 800-Capel Carmel, Winch Wen

Capel Carmel, Winch WenPHOTO ADDED BY

Ffotograffau dethol o weinidogion a diaconiaid o Gapel Carmel, Bôn-y-m...

SEE MORE OF THIS ITEM