Groups

Treftadaeth Brynaman Heritage

Mae Treftadaeth Brynaman Heritage yn grŵp sefydledig sy'n cyfarfod yn llyfrgell Canolfan Gymdeithasol Brynaman Uchaf yn ardal Cymunedau'n Gyntaf Brynaman Uchaf. Mae Treftadaeth Brynaman Heritage yn...

Read More...

Cofnodion Cwmystwyth

Mae Cofnodion Cwmystwyth yn grŵp a sefydlwyd yn ddiweddar ym mhentref cloddio plwm gynt yn uwchdiroedd Ceredigion. Mae gan y grŵp 14 o aelodau cyson o wahanol oedrannau o ardal Cymunedau'n Gyntaf Uche...

Read More...

Grŵp Treftadaeth St Joseph's

Mae Sefydliad Cwmaman yng nghalon y gymuned; dangosir hyn yn yr amrywiaeth o grwpiau a chymdeithasau y mae'n gartref iddynt, dros 40 yn gyfan gwbl. Mae hanes a diwylliant Cwmaman yn unigryw, ac mae'r...

Read More...

Cymunedau'n Gyntaf Bôn-y-maen

Sefydlwyd y grŵp ym mis Gorffennaf 2006 i gynnal cyfarfodydd/gwersi ar bynciau oedd o ddiddordeb i'r aelodau. Mae 'Simply Us' yn grŵp o bymtheg i ugain o ferched rhwng ugain a deugain oed sy'n cwrd...

Read More...

Cymdeithas Hanesyddol Port Talbot

Sefydlwyd Cymdeithas Hanesyddol Port Talbot ym 1954 ac mae ganddi'i phencadlys yn Llyfrgell Sandfields, yng nghanol ardal Cymunedau'n Gyntaf Sandfields, Port Talbot, De Cymru. Mae'r grŵp yn ymrodde...

Read More...

Treftadaeth Ystalafera

Mae Cymdeithas Treftadaeth Ystalafera yn grŵp hir sefydlog yn ardal Ymddiriedolaeth Datblygu Ystalafera. Mae'r grŵp hefyd yn cynnal cyfarfodydd mwy o faint yng Nghlwb y Lleng Brydeinig yn Ystalafera....

Read More...

Cymdeithas Hanes Nantlle a Drws y Coed

Mae Cymdeithas Hanes Nantlle a Drws y Coed yn grŵp o haneswyr lleol brwdfrydig ym mhentref chwarela llechi Nantlle yng Ngogledd Orllewin Cymru. Yn ogystal â chynhyrchu deunydd gwerthfawr am y diwydian...

Read More...

Cymdeithas Hanes Tregaron

Mae Cymdeithas Hanes Tregaron yn cwrdd pob mis yng Nghapel Bwlch Gwynt yn Nhregaron. Mae'r archif a gynhyrchwyd hyd yn hyn yn rhoi mewnwelediad diddorol i hanes y dref. Gan mai tref farchnad yw hi mae...

Read More...

Fforwm Amgylchedd Troed-y-rhiw

Mae'r Fforwm Amgylchedd yn rhan o Bartneriaeth Gymunedol Troed-y-rhiw sydd â thua 30 o aelodau cofrestredig sy'n mynychu pob mathau o fforymau, gan gynnwys Cymdeithas Breswylwyr, Grŵp Sgowtiaid a Grŵp...

Read More...

Grŵp Archif Maerdy

Mae Archif Maerdy'n grŵp amrywiol o drigolion lleol sy'n cwrdd yng Nghapel Seinon. Mae gan y grŵp gasgliad mawr o ffotograffau ac effemera sy'n ymwneud â datblygiad a thwf ardal Maerdy. Ar wahân i fod...

Read More...

Machen Remembered

Mae Machen Remembered yn grŵp hir sefydlog o Dde Ddwyrain Caerffili. Maent wedi bod yn weithgar iawn wrth groniclo ac archifo hanes pentrefi Machen, Machen Isaf a Dreathen a'r cyffiniau. Roeddent eiso...

Read More...

Tonmawr

Read More...

Clwb Criced Casnewydd

Cafodd y delweddau yn archif Clwb Criced Casnewydd eu digido ar ddiwrnod treftadaeth a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2009....

Read More...

Clwb Rygbi Abertawe

Cafodd y delweddau yn archif Clwb Rygbi Abertawe eu digido ar ddiwrnod treftadaeth a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2009....

Read More...

Cor Meibion Pontarddulais

Cafodd y delweddau yn archif Côr Meibion Pontarddulais eu digido ar ddiwrnod treftadaeth a gynhaliwyd ar 15 Mawrth 2009....

Read More...

CFfI Sir Benfro

Cafodd y delweddau yn archif Clwb Ffermwyr Ifanc Sir Benfro eu digido ar ddiwrnod treftadaeth a gynhaliwyd ar 15 Mawrth 2009....

Read More...